1. DMSC E-MTB-Chal­len­ge auf dem Lei­ne­we­ber­ring am 5. Mai 2018DMSC Bie­le­feld e.V. prä­sen­tiert 1. E-MTB-Chal­len­ge – jetzt Start­plät­ze sichern – Nen­nungs­schluss 1. Mai 2018 Wie bereits berich­tet star­tet am 5. Mai 2018 auf dem Lei­ne­we­ber­ring sowohl das 11.…

mehr lesen